In september 2020 hebben wij u als DC Vastgoed voor het eerst geïnformeerd over de ontwikkellocatie Ter Sype. Inmiddels zijn we drie jaar verder en is in de tussentijd het nodige gedaan en ook veranderd waarover we u graag willen informeren.