Home

Even voorstellen

Wij zijn DC Vastgoed uit Deventer. Al meer dan 25 jaar ontwikkelen en exploiteren we projecten op het gebied van winkelen, wonen en werken. Dat doen we voor eigen risico en rekening. Dat is de garantie voor kwalitatief hoogstaande en toekomstgerichte vastgoedprojecten. Wij werken met een enthousiast en compact team. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door kwaliteit, toekomstbestendigheid en duurzaamheid.

Ter Sype

Ter Sype is grofweg het gebied gelegen tussen de Nieuw Loosdrechtsedijk, de Tjalk, De Rading en de sportvelden. Dit gebied is bestempeld als ontwikkellocatie. De laatste jaren heeft de focus van de ontwikkeling in dit gebied gelegen op de realisatie van woningbouw. Omdat woningbouw door de aanwezigheid van het vliegveld slechts beperkt mogelijk blijkt, zijn wij thans samen met de Gemeente aan het onderzoeken of een mix van wonen en werken mogelijk is. Iets concreter zou dat inhouden dat het projectgebied dat grenst aan het vliegveld ingevuld kan worden met ‘werken’ en het gedeelte van het projectgebied nabij de Tjalk ingevuld kan worden met ‘wonen’. De onderzoeken worden de komende periode uitgevoerd. Uiteraard houden wij in onze onderzoeken rekening met de omgeving. De verwachting is dat wij hier minimaal een jaar mee bezig zijn.

Communicatie

Gedurende de onderzoeksperiode zullen wij uiteraard ook u als omwonende vragen hoe u over onze plannen denkt. We zullen u ook, als we iets verder zijn met onze onderzoeken, hiervoor uitnodigen. Daarnaast houden we u bij relevante ontwikkelingen middels nieuwsbrieven en onze opmerkingen dan kunt u ons vinden via: www.tersype.nl of info@tersype.nl of per telefoon op 0570 61 22 43.


Wij staan u graag te woord.

Neem contact op